TV& VIDEO

tố cáo

Thiếu chế tài đối với người giải quyết khiếu nại, tố cáo sai

Thiếu chế tài đối với người giải quyết khiếu nại, tố cáo sai

VTV.vn - Thanh tra Chính phủ cho biết vi phạm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo lâu nay vẫn chỉ xử lý ở mức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.