TV& VIDEO

Tổ chức lao động quốc tế

ILO hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống việc làm bền vững

ILO hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống việc làm bền vững

VTV.vn - Chiều nay (5/12), chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam – ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021 chính thức khởi động.