TV& VIDEO

Tổ chức lao động quốc tế

Mại dâm có được coi là một nghề?

Mại dâm có được coi là một nghề?

VTV.vn - Một số ý kiến cho rằng, chỉ công nhận mại dâm là một nghề thì mới có thể quản lý cũng như hạn chế tối đa việc lây nhiễm các bệnh về tình dục.