TV& VIDEO

Tòa án Hình sự Quốc tế

Philippines sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Philippines sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

VTV.vn - Ngày 15/3, Philippines thông báo sẽ rút khỏi Quy chế Rome về việc thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).