TV& VIDEO

tòa nhà chọc trời

Cơ quan Điều tiết Dược phẩm châu Âu sẽ chuyển đến quốc gia nào sau Brexit?

Cơ quan Điều tiết Dược phẩm châu Âu sẽ chuyển đến quốc gia nào sau Brexit?

VTV.vn - Cuộc đàm phán Brexit đã bắt đầu đi vào giai đoạn thực chất cũng là lúc hàng chục nước châu Âu tăng tốc đua tranh để kéo Cơ quan Điều tiết Dược phẩm châu Âu về nước mình.