TV& VIDEO

tội phạm mua bán người

Từ năm 2011 đến tháng 6/2017, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người

Từ năm 2011 đến tháng 6/2017, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người

VTV.vn - Theo thống kê, từ đầu năm 2011 đến tháng 6/2017, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người.