TV& VIDEO

tôm chết hàng loạt

Nỗ lực khôi phục vùng nuôi tôm hùm Phú Yên sau bão

Nỗ lực khôi phục vùng nuôi tôm hùm Phú Yên sau bão

VTV.vn - Dù đã quá mỏi mệt chống chọi với bão, nhưng những người nuôi tôm hùm vẫn tiếp tục bám trên biển, chẳng ai yên lòng ở nhà.