TV& VIDEO

tôm nước lợ

Giám sát chặt lịch thời vụ nuôi tôm 2017

Giám sát chặt lịch thời vụ nuôi tôm 2017

VTV.vn - Hiện vấn đề được quan tâm nhiều là quan trắc môi trường nước, giám sát dịch bệnh và lịch thời vụ thả nuôi vụ tôm nước lợ năm 2017.