TV& VIDEO

Tôn Hoa Sen

Chuyến xe nhân ái Tôn Hoa Sen tiếp tục lăn bánh

Chuyến xe nhân ái Tôn Hoa Sen tiếp tục lăn bánh

VTV.vn - Chuyến xe nhân ái Tôn Hoa Sen sẽ lăn bánh từ 2 - 9/12/2017, tiếp tục mang hàng ngàn phần quà đến với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.