TV& VIDEO

tổn thương

Kristen Stewart: “Tôi là người bốc đồng và lập dị”

Kristen Stewart: “Tôi là người bốc đồng và lập dị”

(VTV.vn) - Nữ diễn viên Kristen Stewart đã tự nhận mình là người bốc đồng, lập dị và ưa những thử thách mạo hiểm.