trả lãi

Việt kiều Thái Lan giúp nhau phát triển kinh tế

Việt kiều Thái Lan giúp nhau phát triển kinh tế

“Quỹ may mắn” là cách mà cộng đồng người Việt ở Mukdahan, Thái Lan dùng để gọi Quỹ vốn vay phát triển kinh tế, do các thành viên của Hội thành lập.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive