TV& VIDEO

trần khôn

Trần Khôn - Dữ dội và hoang dại

Trần Khôn - Dữ dội và hoang dại

VTV.vn - Xuất hiện trên tạp chí Modern Weekly số tháng 1/2018, Trần Khôn trông bất cần, dữ dội và đầy hoang dại.