TV& VIDEO

Trần Văn Minh

Hỗ trợ 12 tỷ đồng tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa

Hỗ trợ 12 tỷ đồng tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa

 Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 12 tỷ đồng xây dựng và tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa.