TV& VIDEO

tranh chấp ở Biển Đông

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 tại Philippines

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 tại Philippines

VTV.vn - Ngày 27/4, tại Manila (Philippines) bắt đầu diễn ra các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30.