trầu không

"Vừa đi, vừa nghĩ suy vừa nhìn" - Cuộc sống thực nơi miền đất hứa

"Vừa đi, vừa nghĩ suy vừa nhìn" - Cuộc sống thực nơi miền đất hứa

 Hẳn các bạn đã từng biết đến diễn viên, nghệ sĩ hài Mạc Can và gần đây, ông còn có thêm một chức danh mới, đó là nhà văn. Ông vừa cho ra mắt tập truyện ngắn với tựa đề Vừa đi, vừa nghĩ suy vừa nhìn với nhiều câu chuyện thú vị nhưng sâu sắc.