TV& VIDEO

trẻ em đường phố

Lời giải cho bài toán thế hệ vô gia cư ở Ai Cập

Lời giải cho bài toán thế hệ vô gia cư ở Ai Cập

VTV.vn - Đảm bảo cả về sức khỏe, giáo dục và giúp các em nhận thức được các mối nguy hiểm từ cuộc sống đường phố là bước quan trọng đầu tiên để Ai Cập xóa đi thế hệ trẻ vô gia cư.