trẻ em đường phố

Chàng trai dạy nhảy cho trẻ em nghèo Đông Nam Á

Chàng trai dạy nhảy cho trẻ em nghèo Đông Nam Á

VTV.vn - Một chàng trai đã truyền nhiệt huyết, đam mê với Hip hop bằng công việc dạy cho các em nhỏ khó khăn.