TV& VIDEO

trẻ suy dinh dưỡng

Cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em miền núi Phú Yên

Cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em miền núi Phú Yên

VTV.vn - Trẻ em lên 9, lên 10 nhưng chiều cao, cân nặng chỉ bằng trẻ lên 5, lên 6. Thực tế này hiện đang rất phổ biến ở miền núi tỉnh Phú Yên.