TV& VIDEO

trẻ tự kỷ

Lớp học nghệ thuật cho trẻ tự kỷ tại Jordan

Lớp học nghệ thuật cho trẻ tự kỷ tại Jordan

VTV.vn - Nhằm khơi gợi tài năng cho các trẻ mắc chứng tự kỷ, một nhóm các nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa ở Jordan đã thành lập một lớp học nghệ thuật đặc biệt dành cho các em.