TV& VIDEO

triển lãm sách

Ngày hội "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại"

Ngày hội "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại"

VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Ngày hội "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại".