TV& VIDEO

trình độ Tiếng Anh

Việt Nam có nhiều cải thiện trong kỹ năng tiếng Anh

Việt Nam có nhiều cải thiện trong kỹ năng tiếng Anh

VTV.vn - Việt Nam được xếp vào nhóm có mức cải thiện lớn nhất trong bảng xếp hạng đánh giá kỹ năng tiếng Anh của người trưởng thành trên toàn cầu gồm 80 quốc gia.