TV& VIDEO

trốn đóng BHXH

Hàng trăm nghìn doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Hàng trăm nghìn doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Thống kê của BHXH Việt Nam cho biết, mặc dù đã có nhiều biện pháp triển khai nhưng tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH vẫn diễn ra khá phổ biến.