TV& VIDEO

trồng chanh dây

Nông dân phá cây cà phê, trồng chanh dây tại Gia Lai

Nông dân phá cây cà phê, trồng chanh dây tại Gia Lai

VTV.vn - Nhiều hộ dân tại Gia Lai đã phá bỏ diện tích đang trồng cây cà phê, cao su để trồng chanh dây.