TV& VIDEO

trọng điểm

Kiểm tra tiến độ cụm công trình trọng điểm vốn ODA Nhật Bản

Kiểm tra tiến độ cụm công trình trọng điểm vốn ODA Nhật Bản

Chiều 19/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã trực tiếp kiểm tra rà soát chất lượng và tiến độ cụm 3 công trình trọng điểm.