TV& VIDEO

trọng nam khinh nữ

Bé gái và những tổn thương do mất cân bằng giới

Bé gái và những tổn thương do mất cân bằng giới

VTV.vn - Sự bất bình đẳng về giới tính luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội trên toàn thế giới.