TV& VIDEO

trồng rau sạch

Đẩy mạnh phát triển mô hình HTX rau an toàn tại Vĩnh Phúc

Đẩy mạnh phát triển mô hình HTX rau an toàn tại Vĩnh Phúc

VTV.vn - Mô hình HTX rau an toàn đang được đẩy mạnh phát triển tại Vĩnh Phúc- địa phương có nhiều thế mạnh sản xuất rau.