TV& VIDEO

trồng rau sạch

Quảng Ngãi phá rừng dương ven biển để... trồng rau?!

Quảng Ngãi phá rừng dương ven biển để... trồng rau?!

VTV.vn - Để triển khai một dự án trồng rau sạch, chính quyền địa phương tại Quảng Ngãi lại cho chặt phá cánh rừng dương chắn sóng ven biển.