TV& VIDEO

trồng thanh long

Rào cản thực hiện VietGap ở vùng trồng thanh long

Rào cản thực hiện VietGap ở vùng trồng thanh long

VTV.vn - Một nghịch lý, nhiều nông dân sau khi đã áp dụng thành công sản xuất VietGAP thì lại quay lưng với những gì đã làm. thực tế tại Bình Thuận- vùng trồng thanh long lớn nhất.