TV& VIDEO

trụ điện

Nha Trang: Nguy hiểm từ trụ điện nghiêng vào nhà dân

Nha Trang: Nguy hiểm từ trụ điện nghiêng vào nhà dân

VTV.vn - Hơn 3 tháng nay người dân ở Vĩnh Hòa, Nha Trang lo lắng trước việc trụ điện nghiêng vào nhà có nguy cơ sẽ đổ ngã, gây tai nạn.