TV& VIDEO

Trung Quốc xóa đói nghèo

Trung Quốc sẽ xóa đói nghèo trong vòng 5 năm tới

Trung Quốc sẽ xóa đói nghèo trong vòng 5 năm tới

VTV.vn - Trung Quốc sẽ đưa 70 triệu người dân đang sống dưới mức nghèo lên mức an toàn trong vòng 5 năm tới.