TV& VIDEO

Trung tâm Dạy nghề

Đà Nẵng tạo nhiều mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo

Đà Nẵng tạo nhiều mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo

VTV.vn - Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nhiều kế hoạch nhằm tạo công ăn việc làm cho phụ nữ nghèo.