TV& VIDEO

trung tâm du lịch

Bình Thuận: Đường du lịch tại khu phố "Tây" Hàm Tiến ô nhiễm nặng

Bình Thuận: Đường du lịch tại khu phố "Tây" Hàm Tiến ô nhiễm nặng

VTV.vn - Theo các cơ sở dịch vụ du lịch, tình trạng nước ngập khu phố Tây đã xảy ra từ 10 năm nay nhưng hiện giờ là nặng nề nhất.