TV& VIDEO

trường đạt chuẩn quốc gia

13 trường tiểu học ở Nghệ An bị thu hồi "chuẩn quốc gia"

13 trường tiểu học ở Nghệ An bị thu hồi "chuẩn quốc gia"

VTV.vn - 13 trường tiểu học bị thu hồi lại bằng công nhận trong đợt kiểm tra việc công nhận lại trường chuẩn Quốc gia năm học 2015 - 2016 ở Ngậ An.