trường lớp

TP.HCM và các bất cập đáng ngạc nhiên về trường lớp

TP.HCM và các bất cập đáng ngạc nhiên về trường lớp

VTV.vn - TP.HCM, trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ của cả nước song lại đã và đang tồn tại những bất cập lớn về trường lớp cho học sinh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive