TV& VIDEO

trường lớp

TP.HCM và các bất cập đáng ngạc nhiên về trường lớp

TP.HCM và các bất cập đáng ngạc nhiên về trường lớp

VTV.vn - TP.HCM, trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ của cả nước song lại đã và đang tồn tại những bất cập lớn về trường lớp cho học sinh.