TV& VIDEO

Trương Tấn Sang

Y tế Việt Nam - Đổi mới phục vụ, hội nhập và phát triển

Y tế Việt Nam - Đổi mới phục vụ, hội nhập và phát triển

VTV.vn - Đây là chủ đề chương trình kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm tôn vinh những người chiến sỹ áo trắng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.