truyền nhiễm

Bệnh Ebola không thể truyền nhiễm qua không khí hoặc nước

Bệnh Ebola không thể truyền nhiễm qua không khí hoặc nước

Bệnh Ebola không thể truyền nhiễm được qua không khí hoặc nước, cách duy nhất dẫn tới nhiễm bệnh là do tiếp xúc trực tiếp với người đã nhiễm bệnh, cụ thể hơn là chất dịch từ cơ thể người bị bệnh hoặc người đã chết do bệnh Ebola.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive