TV& VIDEO

tự do

Thái Lan phát lệnh bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập

Thái Lan phát lệnh bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập

Tòa án quân sự Thái Lan ngày hôm nay (29/6) đã phát lệnh bắt giữ Thư ký điều hành tổ chức Người Thái tự do vì nhân quyền và dân chủ Jakrapob Penkair.