tư nhân hóa

Brazil tư nhân hóa 57 công ty quốc doanh

Brazil tư nhân hóa 57 công ty quốc doanh

VTV.vn - Đợt tư nhân hóa lần này bao gồm tổng cộng 57 công ty nhà nước, trong đó có 14 sân bay, 15 cảng biển.