TV& VIDEO

tư vấn pháp luật

Đại hội đại biểu toàn quốc XII Hội Luật gia Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc XII Hội Luật gia Việt Nam

Sáng nay (20/9) tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014-2019.