tuổi về hưu

Người nhập cư - Giải pháp cho tình trạng dân số già tại Hàn Quốc

Người nhập cư - Giải pháp cho tình trạng dân số già tại Hàn Quốc

VTV.vn - Trong bối cảnh dân số già và tỷ lệ sinh thấp, người dân Hàn Quốc đang kêu gọi chính phủ nới lỏng các chính sách nhập cư nhằm khuyến khích người nước ngoài định cư lâu dài.