tuồng

Đạo diễn Singapore dàn dựng vở tuồng “Dưới bóng đa huyền thoại”

Đạo diễn Singapore dàn dựng vở tuồng “Dưới bóng đa huyền thoại”

VTV.vn - Vừa truyền thống, vừa hiện đại, vở tuồng "Dưới bóng đa huyền thoại" đã mang đến những điều mới lạ cho tuồng Việt.