tuyến cát linh - hà đông

Chốt 2/9 vận hành thử dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Chốt 2/9 vận hành thử dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

VTV.vn - Ban Quản lý dự án Đường sắt cam kết đạt được các mốc tiến độ như sau: Ngày 2/9/2018 bắt đầu đưa dự án vào vận hành chạy thử với thời gian vận hành chạy thử từ 3-6 tháng.