TV& VIDEO

tuyên giáo

Bế mạc Hội thảo lý luận Việt Nam - Lào

Bế mạc Hội thảo lý luận Việt Nam - Lào

Ngày 4/8, tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Phát triển nhanh, bền vững" đã bế mạc.