TV& VIDEO

tuyên truyền vận động

Đảm bảo trật tự tại các trạm BOT

Đảm bảo trật tự tại các trạm BOT

VTV.vn - Nhiều địa phương đã lập chốt 24/24 tại các trạm thu phí để giải quyết kịp thời, đồng thời củng cố hồ sơ, trích xuất camera các đối tượng thường xuyên gây rối để xử lý.