TV& VIDEO

tuyên truyền vận động

Chồng lấn ranh giới giữa huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và Tây Trà (Quảng Ngãi)

Chồng lấn ranh giới giữa huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và Tây Trà (Quảng Ngãi)

VTV.vn - Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam có buổi khảo sát về công tác phân chia, cắm mốc địa giới hành chính trên địa bàn huyện Bắc Trà My.