TV& VIDEO

Twitter

Twitter có thể bị thổi bay 2 tỷ USD nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng tweet

Twitter có thể bị thổi bay 2 tỷ USD nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng tweet

VTV.vn - Nếu Tổng thống Mỹ dừng tweet, giá trị thị trường của Twitter có thể sẽ bị thổi bay 2 tỷ USD.