TV& VIDEO

ức chế

Phòng và điều trị bệnh lý rối loạn cảm xúc

Phòng và điều trị bệnh lý rối loạn cảm xúc

Việc chịu áp lực, căng thẳng trong công việc, học tập đã khiến nhiều người rơi vào tình trạng rối loạn cảm xúc, sức khỏe tâm thần bị giảm sút. Nếu kéo dài, rối loạn cảm xúc sẽ dẫn tới nhiều triệu chứng xấu hơn.