TV& VIDEO

ùn ứ nông sản

Giá rét nghiêm trọng, hàng trăm xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh

Giá rét nghiêm trọng, hàng trăm xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh

VTV.vn - Do giá rét hiếm thấy tại Việt Nam và Trung Quốc, những ngày qua nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc bị ùn ứ nghiêm trọng.