TV& VIDEO

ùn ứ nông sản

Lạng Sơn hết ùn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh

Lạng Sơn hết ùn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh

VTV.vn - Chi Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, cho đến chiều 11/2, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã không còn hàng nông sản ùn ứ.