ứng cử

Indonesia ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Indonesia ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

VTV.vn - Indonesia đã tuyên bố ra ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2019-2020.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive