TV& VIDEO

ứng dụng khoa học công nghệ

Giao thông thông minh: Xu thế tất yếu

Giao thông thông minh: Xu thế tất yếu

VTV.vn - Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ, phát triển giao thông thông minh không chỉ là mục tiêu của riêng một số quốc gia mà đã trở thành xu thế toàn cầu.