TV& VIDEO

ứng dụng trên điện thoại

Hàn Quốc đứng đầu thế giới về sử dụng ứng dụng điện thoại

Hàn Quốc đứng đầu thế giới về sử dụng ứng dụng điện thoại

VTV.vn - Hàn Quốc đã vượt các quốc gia lớn khác để trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh.