TV& VIDEO

ứng viên Donald Trump

Donald Trump kêu gọi thắt chặt kiểm soát người nhập cư

Donald Trump kêu gọi thắt chặt kiểm soát người nhập cư

VTV.vn - Ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump mới đây đã tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn của mình trong vấn đề người nhập cư.