TV& VIDEO

ủy viên trung ương đảng

Những ưu tiên của hai tân ‘Tư lệnh’ ngành

Những ưu tiên của hai tân ‘Tư lệnh’ ngành

VTV.vn - Tân Tổng thanh tra Chính phủ khẳng định sẽ đẩy nhanh thời gian ban hành kết luận thanh tra 'các vụ việc nóng, người dân quan tâm'.