TV& VIDEO

vận chuyển gia cầm

Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân

Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân

VTV.vn - Hội nghị trực tuyến tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì đã diễn ra sáng 4/1.